Author Topic: MVLchain Vietnam hợp tác với Vinataxi  (Read 25 times)

Offline administrator

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 34631
    • View Profile
MVLchain Vietnam hợp tác với Vinataxi
« on: December 07, 2018, 09:55:24 AM »
Việt Nam là một thị trường lớn với dân số gần 100 triệu người. Ngành giao thông vận tải tại Việt Nam hiện cũng đang phát triển. Do đó, để không lỡ mất cơ hội tại thị trường Việt Nam chúng tôi có kế hoạch ra mắt TADA vào tháng 1 năm 2019.

Như là một mắt xích trong kế hoạch, chúng tôi đã quyết định hợp tác với Vinataxi, một công ty taxi tại Việt Nam, và đôi bên đã ký kết MOU. Thông qua biên bản ghi nhớ này, Vinataxi sẽ giới thiệu TADA – dịch vụ gọi xe nền tảng Blockchain cho tài xế của Vinataxi. Hai công y sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm nắm bắt các cơ hội và triển khai công nghệ blockchain giao thông của MVL tại Việt Nam.

Ngoài ra, đội ngũ MVL cũng đã quyết định hợp tác với các công ty taxi khác. Chúng tôi sẽ công bố tin tức liên quan đến các đối tác này trước khi ra mắt TADA tại Việt Nam.
Chúng tôi hy vọng có thể triển khai giao thức MVL cho thị trường Việt Nam sau Singapore và Cambodia.
 Khi TADA tiếp tục phát triển thì MVL cũng sẽ phát triển. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều tin tức.