Author Topic: How to see the meaning of cell phone numbers?  (Read 15 times)

Offline administrator

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 34631
    • View Profile
How to see the meaning of cell phone numbers?
« on: March 15, 2019, 07:47:52 AM »
How to view the meaning of cell phone numbers is a concern for many people, especially business people or those who like to play sim. Seeing the meaning of a cell phone number will help you quickly know if the sim is right for you. Refer to the following information to see how to view cell phone number meaning.
Why need to know the meaning of mobile phone numbers?
Knowing the meaning of a cell phone number will give you the answer about whether the number is right for you. Using a destined sim is always better when you use a non-destined sim. Because, fateful sim will bring you a lot of good luck, giving you the opportunity to meet more luck. This is also the reason why businessmen and connoisseurs of sim always prioritize to choose this type of sim.
Another reason you should know the meaning of mobile numbers is because according to feng shui, everything always has its own meaning. Anything that is born has its own meaning. Phone number is the same. The meaning of mobile numbers lies in the meaning of each number in the sim sequence.
In addition, when using a beautiful feng shui sim card, you also receive many other benefits such as:
Easy-to-remember Sims are easy to impress
Be respected and trusted by the enemy
There is a smart investment, in the long run it is savings
These are very basic things that a feng shui sim brings. Therefore, if you want to own a destined sim, consult immediately how to know the meaning of the mobile phone number you are using.
So how to see the meaning of cell phone numbers?
There are many ways to know the meaning of cell phone numbers. However this article will introduce you in a way to see the meaning of the simplest, most basic mobile phone number and a prerequisite for every other method.
The meaning of cell phone numbers understands in a simple sense is the unifying meaning of each number in the sim. Therefore, to see the meaning of cell phone numbers, you need to know the total feng shui points of the sim range. To know please use our sim scoring tool
Giới thiệu về công cụ chấm điểm sim
Chấm theo các tiêu chí nào?
Tiêu chí đầu tiên: Hành quẻ bát quái
Tiêu chí thứ hai: Cửu tinh đồ pháp
Tiêu chí thứ ba: Ngũ hành tương sinh
Tiêu chí thứ tư: Cân bằng âm dương
Tiêu chí thứ năm: Quan niệm dân gian
Lưu ý: Việc chấm điểm sim phải dựa trên 5 yếu tố quan trong này để đánh giá. Tuy nhiên việc đánh giá kết quả còn dựa vào những thông tin về dãy số sim với giờ ngày tháng năm sinh và giới tính của thân chủ để luận giải và đưa ra kết luận chính xác.
Thang điểm trả kết quả theo thang điểm nào? Điểm trong khoảng nào tốt, khoảng nào tạm được, khoảng nào xấu nên cân nhắc đổi sim?
Thang điểm sẽ được tính theo thang điểm 10, nếu dãy số sim có kết quả là điểm 10 thì là tuyệt đối và cực kì tốt với người sử dụng.
Với tổng điểm từ 0,5 - 4,5/10: Thí khá xấu, dãy số sim mang tính lành ít dữ nhiều. Qúy bạn cần cần nhắc không nên sử dụng để tránh rước họa vào người và gặp những điều không may xảy ra trong tương lai.
Với tổng điểm từ 5 - 7,5/10: Thì dãy số sim mang tính chất bình thường, tuy xét trên 5 yếu tố chính thì cả mắt tốt và hại đều mang tính cân bằng. Túy không xấu, những cũng không mang đến nhiều giá trị trong tính chất phong thủy để mang đến cát khí cho người dùng
Với tổng điểm từ 8-10/10: Thì có thể nói đây là số điểm khá đẹp và tốt cho người dùng. Với những dãy số sim chiếm số điểm cao dựa trên năm tiêu chí phong thủy được đánh giá khắt khe như vậy thì sẽ giúp kích hoạt tốt được cát khí cho người dùng. Đem đến sự may mắn, thuận lợi và tài lộc cho người sử dụng.
Sau khi biết được ý nghĩa của từng số, bạn ghép các ý nghĩa đó lại để tạo thành ý hoàn chỉnh. Đó chính là ý nghĩa của số điện thoại di động của bạn.